In dit boek staan verhalen van mensen die stemmen horen

5 mei 2017 Lezen, Mensen0

stemmenTwee weken geleden verscheen het boek  ‘Zolang er mensen zijn zijn er stemmen‘. Het is een uitgave van Stichting Weerklank in samenwerking met Mosae Libro uit Maastricht. De publicatie benadert het fenomeen ‘Stemmenhoren’ niet als psychische aandoening, maar als variatie van/in het menselijk bestaan.
Samenstelling en redactie zijn verzorgd door journalist Paul Custers.

Met de uitgave van’Zolang er mensen zijn zijn er stemmen‘ wil Stichting Weerklank bijdragen aan de publieke discussie en (daarmee ook) vooroordelen en stigma’s terugdringen. De stichting wil zich inzetten voor een realistischer en kansrijker beeldvorming en natuurlijk ook voor een betere behandeling van mensen die lijden onder ‘stemmenhoren’ en/of andere bijzondere zintuiglijke ervaringen en persoonseigen overtuigingen.

We zien stemmen horen als een normale menselijke variatie en niet per se als een psychiatrische ziekte. Dat neemt niet weg dat sommige mensen veel last hebben van stemmen.

Naast mensen die stemmen horen, laten ook hulpverleners, therapeuten, psychiaters en andere professionals hun licht schijnen op het fenomeen. Verder komen mensen aan het woord die vanuit religieuze, spirituele en alternatieve opvattingen kijken naar ‘stemmenhoren’ en persoonseigen ervaringen en belevingen. Er wordt kort ingegaan op het fenomeen in historisch perspectief en vanuit Stichting Weerklank wordt aangegeven waar beeldvorming en behandeling kunnen worden verbeterd.


Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties, wanen of zelfs een psychose genoemd. Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt – dus ook familie, vrienden en hulpverleners.
Weerklank streeft drie doelen na: dienstverlening aan de doelgroep, verbetering van de hulpverlening en beïnvloeding van de beeldvorming.