De examens staan weer voor de deur

0
1705

Net als ieder jaar staan de middelbare school examens weer voor de deur. Door de huidige situatie met het Coronavirus is het bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. Dit is ontzettend balen voor alle studenten die het hele jaar hard gewerkt hebben om eindelijk hun middelbare schooltijd af te sluiten. Toch kunnen studenten alsnog slagen voor hun studie. Door aangepaste regels zijn sommige studenten nu al geslaagd en hoeven zij dus nooit het centrale examen af te leggen. 

Wanneer ben je geslaagd? 

De rijksoverheid heeft meer duidelijkheid gegeven over de situatie. Op de website van de rijksoverheid is terug te vinden wat de vereisten zijn voor wanneer je geslaagd bent. De centrale schoolexamens gaat niet door in 2020. Daarom is besloten dat in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak geldt als het eindcijfer voor dit vak. Het eindcijfer wordt berekend op een aangepaste methode. Cijfers onder de 5,5 worden afgerond naar een  5 en cijfers boven de 5,5 worden een 6. Voor studenten met examenvrees is dit een mooie oplossing. Voor andere studenten hebben zij niet de kans om hun cijfers op te halen. Dit is erg nadelig want vaak met bijscholing of een examentraining havo  kunnen studenten toch hun eindexamens halen maar nu krijgen ze daar nooit de kans voor. 

Welke eisen gelden er

Er gelden verschillende eisen voor deze bijzondere manier van slagen. Het is niet zo dat elke student die nu voldoende staat voor een vak, ook slaagt voor de gehele opleiding. Studenten kunnen niet slagen wanneer zij onvoldoende staan voor lichamelijke opvoeding. Voor de kernvakken als Nederlands, Engels, wiskunde A of B mag er maximaal één 5 bij zitten. Alleen in het profiel Cultuur en Maatschappij is wiskunde geen verplicht vak. Er mogen ook geen enkele eindcijfers lager zijn afgerond dan een 4. Dit geldt zowel voor de individuele vakken als voor de vakken van het combinatiecijfer. 

Ik ben gezakt en nu? 

Ben jij door je huidige cijferlijst niet geslaagd? Geen paniek, er is nog een kans dat ook jij dit jaar kan slagen. Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn mogen studenten voor maximaal twee vakken een toets doen om het eindcijfer voor het betreffende vak te verbeteren. De school organiseert deze ‘herkansingen’. De toetsen zullen niet alsnog de vorm hebben van een eindexamen. Deze toetsen zullen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer telt voor deze toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Er is dus nog een grote kans dat je alsnog kan slagen.